Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2024 r

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności R|R Law and Finance opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać ("przetwarzać") informacje o użytkowniku podczas korzystania z naszych usług ("Usługi"), takich jak:

Odwiedź naszą stronę internetową https://rrpartners.lv lub którąkolwiek z naszych stron internetowych, do których linki znajdują się w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Kontaktowanie się z nami na inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

Masz pytania lub wątpliwości? Czytając niniejszą informację o ochronie prywatności, użytkownik zapozna się ze swoimi prawami i wyborami w zakresie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem info@rrservices.lv.

PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH PUNKTÓW

To podsumowanie zawiera kluczowe punkty z naszego oświadczenia o ochronie prywatności, ale więcej informacji na każdy z tych tematów można znaleźć, klikając łącze po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z poniższego spisu treści, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Gdy odwiedzasz, korzystasz lub przeglądasz nasze Usługi, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami i Usługami, Twoje wybory oraz produkty i funkcje, z których korzystasz. Dowiedz się więcej o danych osobowych, które nam udostępniasz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania naszych Usług oraz administrowania nimi, komunikowania się z Tobą, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i jakim podmiotom trzecim udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Jakie przysługują Ci prawa? W zależności od tego, gdzie użytkownik znajduje się geograficznie, dane przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że użytkownik ma określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o swoich prawach do prywatności.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw? Najprostszym sposobem skorzystania z przysługujących Państwu praw jest złożenie wniosku o dostęp do danych przez osobę, której dane dotyczą, lub skontaktowanie się z nami. Dokonamy przeglądu i będziemy działać zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z zebranymi informacjami? Zapoznaj się z pełnymi zasadami zachowania poufności informacji.

TREŚĆ

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

 2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE Z NIEISTNIEJĄCYCH?

 8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

 9. ELEMENTY STERUJĄCE TYPU "NIE ŚLEDŹ"

 10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO TEGO OGŁOSZENIA?

 11. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

 12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

 13. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, gdy wyraża zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczy w działaniach związanych z Usługami lub w inny sposób, gdy kontaktuje się z nami.

Dane osobowe, które podajesz. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, w zależności od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, jego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta, mogą obejmować.

 • Imię

 • Numery telefonów

 • Adresy e-mail

 • Informacje wrażliwe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz nas informować o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W skrócie : Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

W celu świadczenia i ułatwiania świadczenia usług na rzecz użytkownika. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia żądanej usługi.

Odpowiadanie na pytania użytkowników/zapewnianie wsparcia użytkownikom. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiązania wszelkich potencjalnych problemów, które mogą być związane z żądaną usługą.

Wysyłanie informacji administracyjnych do użytkownika. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji o naszych produktach i usługach, zmianach w naszych warunkach i zasadach oraz innych podobnych informacji.

Realizacja zamówień i zarządzanie nimi. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Usług.

Aby umożliwić użytkownikowi komunikowanie się z innym użytkownikiem. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zdecydujesz się skorzystać z jednej z naszych ofert, które umożliwiają komunikację z innym użytkownikiem.

W celu zachowania lub ochrony żywotnych interesów jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do zachowania lub ochrony żywotnych interesów danej osoby, na przykład w celu zapobieżenia szkodom.

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy uzasadniony powód (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, w celu świadczenia Ci usług w celu wykonania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu ochrony Twoich praw,  lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO UK wymagają od nas wyjaśnienia, na jakich podstawach prawnych opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych użytkownika:

Przytulanie się. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam zgody (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Dowiedz się więcej o wycofywaniu zgody.

Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uznamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy.

Wymogi prawa. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organami ścigania lub organami regulacyjnymi, obrona naszych praw lub ujawnienie Twoich danych jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.

Żywotne interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub osób trzecich, na przykład w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w szczególnych sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie i/lub takim stronom trzecim.

Możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Sprzedaż biznesowa. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje o użytkowniku w związku z fuzją, sprzedażą, finansowaniem lub przejęciem części lub całości naszej działalności na rzecz innej firmy.

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym w celu oferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji promocyjnych.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i w jaki sposób można odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo przez dłuższy okres przechowywania.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Gdy nie będziemy już mieć uzasadnionych potrzeb biznesowych do przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, jeśli dane osobowe użytkownika są przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu usunięcia.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE Z NIEISTNIEJĄCYCH?

W skrócie: Nie gromadzimy nieświadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy działań marketingowych skierowanych do nich.

Nie gromadzimy nieświadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy działań marketingowych skierowanych do nich. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem niepełnoletniego dziecka i zgadzasz się na korzystanie z uzależnienia takiej osoby niepełnoletniej w Usługach. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe zostały zebrane od użytkowników poniżej 18 roku życia, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki w celu natychmiastowego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@rrpartners.lv.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (UK) i Szwajcaria, przysługują Ci prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W każdej chwili możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych miejscach (np. w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii) użytkownikowi przysługują określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to być prawo do (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, (ii) żądania ich sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (iv) w stosownych przypadkach, możliwość przenoszenia danych; oraz (v) nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może złożyć taki wniosek, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?".

Dokonamy przeglądu i będziemy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim państwie członkowskim lub do brytyjskiego organu ochrony danych.

Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?" poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania innych niż zgoda.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona tak, aby akceptować pliki cookie. Jeśli chcesz, zazwyczaj możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi w naszych Usługach.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@rrservices.lv.

ELEMENTY STERUJĄCE TYPU "NIE ŚLEDŹ"

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby wskazać swoje preferencje dotyczące prywatności bez konieczności monitorowania i gromadzenia danych o aktywności użytkownika w Internecie. W chwili obecnej nie ma jeszcze ujednoliconych standardów technologicznych rozpoznawania i realizacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odnosimy się do sygnałów DNT przeglądarki ani żadnego innego mechanizmu, który automatycznie wyraża Twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać, powiadomimy Cię o tej praktyce w zmienionej informacji o ochronie prywatności.

CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO TEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie : Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy niniejsze oświadczenie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Przeglądu", a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadomimy o tym użytkownika, wyróżniając powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej informacji, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na info@rrpartners.lv adres lub skontaktować się z nami pocztą:

R|R Law and Finance,

ul. Kuģu 11,

Przedmieście Zemgale,

Ryga 1048,

Łotwa

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

W zależności od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika, użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. Aby zażądać wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, należy wypełnić i przesłać wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do danych.